prejsť na úvodnú stránku

História spoločných česko-slovenských ORL kongresov

Česko-slovenské kongresy sa pýšia bohatou históriou úspešnej spolupráce. Od roku 2005 začali byť na podnet pána profesora Profanta a pána profesora Betku pravidelne organizované česko-slovenské a slovensko-české ORL kongresy, ktoré sa konajú v dvojročných intervaloch a vždy sa tešia hojnej účasti.

1. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 68. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 52. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
16.–18. jún 2005, Brno
Prezident: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc.

2. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 54. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 70. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
27.–30. jún 2007, Piešťany
Prezident: prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

3. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 72. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 56. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
9.–11. september 2009, Praha
Prezident: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

4. slovensko-český kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 12. Dunajský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 58. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
8.–10. september 2011, Horný Smokovec
Prezident: MUDr. Marián Sičák, PhD.

5. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 75. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 60. kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, Kongres nelékařských zdravotnických pracovníků
23.–25. máj 2013, Hradec Králové
Prezident: prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.

6. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 77. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 62. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
ako súčasť 3rd CONGRESS OF EUROPEAN ORL-HNS
7.–11. jún 2015, Praha
Prezident: prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA

7. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 64. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 79. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
6.–8. september 2017, Martin
Prezident: doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

8. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 66. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku a 81. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP
4.–6. september 2019, Šamorín
Prezident: doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.

9. česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 83. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP a 68. kongres Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
8.–10. jún 2022, Brno
Prezident: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D.

1. kongres (2005) 8. kongres (2019) – předávání cen 9. kongres (2022) – výbor

Fotogaléria

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefón: +420 284 001 444
E-mail: orl2024@guarant.sk | Web: www.guarant.sk


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.