prejsť na úvodnú stránku

Výbor

 

Prezident kongresu

doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD, MPH (KORLaCHHK a UNB, Bratislava)

Vedecký výbor

Členovia vedeckého výboru  

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof. (KORLaCHHK SZU a UNsM, Bratislava)
prof. MUDr. Milan Profant, CSc.  (KORLaCHHK LF UK a UNB, Bratislava)
MUDr. Marián Sičák, PhD (KORLaCHHK, SZU a ÚVN Ružomberok)
doc. MUDr. Patrik Štefanička, PhD (Nemocnica Bory, Bratislava)
doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD (KORLaCHHK LF UK a UNB, Bratislava)

Slovenská spoločnosť pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy

MUDr. Róbert Králik, PhD (Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, Bratislava)
MUDr. Ivan Veme (ORL oddelenie, Nemocnica AGEL, Košice- Šaca)

Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP 

prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. (KORLaMFCH ÚVN a 3. LF UK, Praha)
doc. MUDr. Břetislav Gál, PhD (KORLaCHHK FN u sv. Anny a LF MU, Brno)
prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., PhD (KORLaCHHK FN a UK, Hradec Králové)
prof. MUDr. Jan Plzák, PhD (KORLaCHHK FN Motol a 1. LF UK, Praha)
prof. MUDr. Karol Zeleník, PhD, MBA (KORLaCHHK FN a LF OU, Ostrava

 

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefón: +420 284 001 444
E-mail: orl2024@guarant.sk | Web: www.guarant.sk


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.