prejsť na úvodnú stránku

Podpora mladým lekárom

Podpora SSO mladým ORL lekárom k aktívnej účasti na vybraných ORL kongresoch 2024

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (SSO) podporuje vzdelávanie a účasť na vybraných ORL kongresoch pre mladých ORL lekárov do 35 rokov. Registráciu si každý žiadateľ zaisťuje samostatne podľa podmienok odbornej akcie.

Výška pomoci

100 EUR (10 x (česko–slovenský ORL kongres)

Podmienky žiadosti

Pred odbornou akciou

  • členstvo v SSO s riadne uhradenými členskými poplatkami
  • vek do 35 rokov vrátane v termíne podania žiadosti
  • hlavný pracovný pomer v SK
  • aktívnu účasť na odbornej akcii ako 1. autor formou prednášky (vrátane inštruktážneho kurzu a okrúhleho stola) alebo posteru
  • odoslanie tlačenej žiadosti vrátane naskenovaného súhlasu/odporúčania primára/prednostu na e-mail hubkova@pe.unb.sk
  • termín podania žiadosti je vždy 50 dní pred začatím odbornej akcie
  • v prezentácii uviesť: Aktívna účasť autora je finančne podporená SSO

Po odbornej akcii

  • predloženie potvrdenia o aktívnej účasti na odbornej akcii – zaslať certifikát o účasti na email hubkova@pe.unb.sk do 1 mesiaca po skončení odbornej akcie

Pomoc bude vyplatená na základe darovacej zmluvy SSO po splnení vyššie uvedených podmienok.

doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
Predseda SSO

 

Podpora ČSORLCHHK ČLS JEP mladým ORL lékařům k aktivní účasti na vybraných ORL kongresech a seminářích 2024

Česká spoločnosť otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP podporuje vzdelávanie a účasť na vybraných ORL kongresoch a seminároch pre mladých ORL lekárov do 35 rokov. Registráciu si každý žiadateľ zaisťuje samostatne podľa podmienok odbornej akcie. Viac informácií sa dozviete tu.

 

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefón: +420 284 001 444
E-mail: orl2024@guarant.sk | Web: www.guarant.sk


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.