prejsť na úvodnú stránku

Registrácia

ON-LINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Registračné poplatky

  Včasná registrácia
do 1. 7. 2024
Neskorá registrácia
od 2. 7. do 10. 9. 2024
Registrácia na mieste
od 11. 9. 2024
Lekár – člen SSO alebo ČSORLCHHK 190 EUR 209 EUR 229 EUR
Lekár do 35 rokov – člen ČSORLCHHK alebo SSO 119 EUR 135 EUR 155 EUR
Nepracujúci dôchodca – člen ČSORLCHHK alebo SSO 119 EUR 135 EUR 155 EUR
Lekár – nečlen SSO alebo ČSORLCHHK 290 EUR 319 EUR 349 EUR
Sestra / Nelekársky pracovník   50 EUR   60 EUR   70 EUR
Sestra / Nelekársky pracovník (aktívna účasť)   15 EUR   20 EUR   25 EUR
Jednodňový registračný poplatok – člen ČSORLCHHK alebo SSO 119 EUR 135 EUR 140 EUR
Jednodňový registračný poplatok – Slovenskej spoločnosti pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy*   35 EUR   39 EUR   45 EUR
Inštruktážne kurzy   10 EUR   15 EUR   18 EUR

Registračné poplatky sú uvedené vrátane 20% DPH.

*Jednodenný registračný poplatok pre Slovenskú spoločnosť pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy je určený iba pre program tejto spoločnosti a je dostupný iba pre jej členov, ktorí zároveň nie sú členmi SSO alebo ČSORLCHHK.
Kongresový program Spoločnosti pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy je dostupný participantom s akýmkoľvek typom kongresovej registrácie.

Upozornenie: Platbu za registračný poplatok je potrebné uhradiť v termíne stanovenom pre včasnú a neskorú registráciu. V prípade, že platba nebude doručená v sta­no­ve­nom termíne, Váš registračný poplatok sa automaticky navýši.

Na jednotlivé inštruktážne kurzy (IC) sa sa budete môcť prihlásiť v registračnom formulári (nie sú súčasťou registračného poplatku na ORL 2024). Vzhľadom na ich obmedzenú kapacitu, odporúčame registráciu neodkladať.

Registračný poplatok zahŕňa:

  • Vstup na odborné jednanie kongresu podľa typu poplatku
  • Vstup na sprievodnú výstavu
  • Kongresové materiály
  • Občerstvenie v čase kávových prestávok
  • Uvítací večer 18. 9. 2024
On-line registračný formulár je dostupný tu

V prípade záujmu o registráciu treba vyplniť Formulár osobných údajov a potom pokračovať výberom príslušného registračného poplatku. V priebehu registrácie sa Vám na e-mailovú adresu zašle automaticky vygenerované heslo. Heslo je totožné pre všetky dostupné online formuláre (registrácia a ubytovanie), ale aj pre online platobný systém (pozri platobné podmienky).

Po vyplnení registračného formulára Vám e-mailom pošleme potvrdenie spolu s informáciami na vykonanie platby.

V prípade skupinovej registrácie (10 účastníkov a viac) sa obráťte na kongresový sekretariát e-mailom orl2024@guarant.sk.

Platobné podmienky

Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je nutné uhradiť v Eurách v plnej výške pred začiatkom kongresu, a to bankovým prevodom alebo platobnou kartou.

1. Platobná karta

Na platbu platobnou kartou môžete využiť On-line platobný systém. Systém je dostupný pomocou hesla, ktoré bolo zaslané na Váš e-mail počas registrácie a akceptuje platobné karty MasterCard/Eurocard nebo Visa.

2. Bankový prevod

Bankové údaje s jedinečným desaťmiestnym variabilným symbolom dostanete po vyplnení registračného formulára. Platby bez tohto symbolu nemožno identifikovať a registrácia nebude potvrdená.

Platba bankovým prevodom je možná do 10. 9. 2024. Po tomto termíne prijímame iba platby platobnou kartou prostredníctvom On-line platobného systému.

Daňový doklad

Daňový doklad Vám zašleme e-mailom do 14 dní od prijatia platby.

Zrušenie registrácie

Sekretariát kongresu je nutné informovať o zrušení účasti na podujatí písomne e-mailom na orl2024@guarant.sk.  Zrušenie po telefóne sa nebude akceptovať.

Po zrušení registrácie sa budú uplatňovať nasledujúce storno podmienky:

Termín zrušenia registrácie  Storno poplatok
do 1. 5. 2024: bez storno poplatku, iba manipulačný poplatok 15 EUR
od 2. 5. do 31. 7. 2024: 50 % registračného poplatku
od 1. 8. 2024: 100 % registračného poplatku

V prípade akejkoľvek zmeny registrácie zo strany účastníka si GUARANT International vyhradzuje právo účtovať 15 EUR ako administratívny poplatok.

V prípade zrušenia akcie z dôvodu vyššej moci si GUARANT International vyhradzuje právo účtovať 15 EUR ako administratívny poplatok.

TECHNICKÝ SEKRETARIÁT KONGRESU
GUARANT International spol. s r.o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefón: +420 284 001 444
E-mail: orl2024@guarant.sk | Web: www.guarant.sk


© 2023–2024 GUARANT International spol. s r. o.